Clip giải trí: Mê banh phá sản, Bao Công sống lại nhờ tôm