Nâng cao hiệu quả sản xuất với mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi

Nâng cao hiệu quả sản xuất với mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi.

Chuyên mục Khuyến nông, Đài PTTH tỉnh Bạc Liêu ngày 23/12/2015

Kỹ sư: Phan Hữu Đầy

Website: http://Aquakey.com.vn